امروزه امریکا یکی از قدرتمندترین ...

امروزه امریکا یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان به شمار می رود به طور کلی داستان گسترش امریکا به دویست سال پیش بر می گردد در ابتدا ان را به یسطده مستعمره تقسیم کردند می دانیم که کلمب امریکا را کشف کرد .پس چرا انجا کلمب نامیده نشد؟ این موضوع تصادفی است داستان نام گذاری امریکا خیلی جالب است
کلمب جهانگرد ایتالیایی درجستجوی هند عازم سفر دریای شد و صبح روز دوازدهم اکتبر سال ۱۴۹۲ به چند جزیره رسید. او به خشکلی امد و بعد ان را از نام پادشاه فردیناند و ملکه اسپانیا ایزابلا سن سالودور نامید. این جزیره فقط بخش کوچکی از امریکا بود حالا انرا جزیره واتلینق می نامند او انجا را به اشتباه هند تلقی کرد و ساکنان انرا هندی نامید حتی امروزه انها را هندی می نامند او قصد داشت از انجا به ژاپن برود اما به جای ژاپن به کوبا و هیسپانیولا رسید با نا امیدی از تعیین محل هند در سیزدهم مارس سال ۱۴۹۳ به اسپانیا برگشت
در دومین سفر دریایی اش که در بیست و چهار سپتامبر ۱۴۹۳ شروع شد چندین حزیره بکر مانند پورتوریکو و جامایکا را کشف کرد اما موفق نشد محل هند را تعیین کند در سومین سفر دریای اش در سال ۱۴۹۸ ترنییداد را کشف کرده و به امریکای جنوبی دست یافت در طول این دوره یک ملوان اسپانیایی که امریگو وسپوچی نام داشت اعلام کرد اولین کسی است که در شانزدهم ژوئن سال ۱۴۹۷ به سرزمین اصلی امریکا جنوبی قدم نهاده است. با این حال کارشناسان بر این عقیده اند که امریگو تا سال ۱۴۹۹ به سفر دریایی نرفته بود
در سال ۱۴۹۹ الوسوداوجدا فلورنتین امریگو را همراهی کرد و با کشتی به تنگه اورینوکو رفتند و ونزوئلا را کشف کردند در طول سالهای ۱۵۰۱ تا ۱۵۰۲ وسپوچی خودش یک سفر دریای را زیر پرچم پرتغالیها هدایت کرد و سواحل برزیل را کشف نمود همچنین او دریافت بخشی از زمینی که کلمب ان را به عنوان قسمتی از اسیا در نظر گرفته بود در حقیقت قاره ای جدید است در اوایل سال ۱۵۰۰ نوشته های وسپوچی رواح یافت و او به عنوان اولین فرد اروپایی افتخار کشف امریکای جنوبی را به خود اختصاص داد یک جغرافیدان المانی بنام والدسی میلر قلمرو برزیل را به افتخار امریگو وسپوچی امریکا نامید همین نام توجه مردم را جلب کرد و کل دنیا این نام را به کار بردند.